top of page

GDPR-INTEGRITETSPOLICY

Information om behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av Städlaget i Sverige AB för förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker om produkter, tjänster eller om att bli privat- eller företagskund hos Städlaget i Sverige AB.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Städlaget i Sverige AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till skatteverket (RUT). Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning,

affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. 

 

Personuppgiftsansvarig

Städlaget i Sverige AB 

Orgnr: 556948-9643 är personuppgiftsansvarig.

E:post: info:@stadlaget.se

 

Registrering av IP-adresser

Vid besök på Städlaget i Sverige AB hemsidor sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

 

Personuppgiftshantering för Städlaget i Sverige AB webbplats.

 

Allmänt

Städlaget i Sverige AB samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nät trafik och händelser på Städlaget i Sverige AB webbplats. Med nät trafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Städlaget i Sverige AB kundportalsbesökare. Städlaget i Sverige AB kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part. Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Städlagets webbplats.

Dessa uppgifter samlas in

Städlaget i Sverige AB samlar in och analyserar via Google Analytics bland annat följande uppgifter om besökarna på Städlaget i Sverige AB webbplats www.stadlaget.se:

 • IP-adress

 • Webbläsare 

 • Operativsystem 

 • Inloggningssätt

 • Besökta sidor

 • Ändamål

 

Städlaget i Sverige AB lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Städlaget i Sverige AB använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Städlaget i Sverige AB använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten.

Handläggare av uppgifterna

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Städlagets IT-system. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

 

För vilket ändamål samlar vi in personuppgifter?

 

 • Hantera din beställning / uppdrag.

 • Utföra din beställning / uppdrag.

 • Informera via SMS-avisering/ e-mail.

 • Kommunicera med dig vid eventuella problem med tjänsten och svara på frågor.

 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

 • Följa bokföringslagen.

 • Fullgöra avtal med tredje part (underleverantörer till oss).

 • För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

 • För att kunna anpassa stadlaget.se efter ditt beteende och preferenser.

 • För att kunna marknadsföra oss till dig.

 • Lagstadgade krav på lagring som t.ex. bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara informationen i sju år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är t.ex. obetalda skulder.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 1) Underleverantörer av tjänster inom vårt erbjudande (tex bemanningsföretag av städpersonal). 2) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer). 3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra  webb och IT-lösningar). När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt orderbekräftelsen / köpeavtalet). Vi lämnar endast ut de uppgifter som är nödvändiga.

Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

 

Vi registrerar dig som kund i bokföringen för att uppfylla de krav som ställs i Bokföringslagen (Bfl), för att kunna hantera Rut- och Rotavdrag gentemot skatteverket samt för att kunna kommunicera med dig som kund. Företaget sparar Namn, fakturaadress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Företaget delar med sig av information till Skatteverket samt till Inkasso i det fall som det är aktuellt. Du har enligt GDPR rätt att ta del av den information som vi har sparat om dig, samt rätta felaktiga uppgifter. Dock så kan vi ej ta bort uppgifter som krävs av oss för att kunna uppfylla kraven i bokföringslagen (Bfl). Informationen i bokföringen sparas i minst 7 år från den senaste affärshändelsen, detta för att uppfylla kraven i Bokföringslagen. Ansvarig för hanteringen av personuppgifter på Städlaget i Sverige AB är Martina Gerleman, som kan nås på e-postadressen Martina@stadlaget.se

 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer). 3) Banker. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering

 

 

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Städlaget i Sverige AB via hemsida eller samtal samtycker du till att Städlaget i Sverige AB använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Städlaget tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Städlaget i Sverige AB kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

 

 

Om du vill återkalla samtycket kontaktar skriftligen till Städlaget i Sverige AB, info@stadlaget.se.

 

Ytterligare information

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller Städlaget i Sverige AB användning av webbstatistik eller data.

 

bottom of page